czwartek, 8 października 2015

Temat konferencji

Empatyczny Wrocław
Jeśli chcesz dowiedzieć się :
· Czym w istocie jest empatia i jak wielkie znaczenie ma empatia wobec siebie · Jak ważna jest rola empatii i rozmów na temat uczuć dla pracy naszego mózgu · Jak empatia buduje nasz potencjał i wspiera relacje, także te zawodowe · Jak się komunikować, aby budować empatyczne porozumienie.serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji pt.: 
 „EMPATYCZNY WROCŁAW” .
Celem Konferencji jest promowanie postaw empatycznych wobec siebie i innych, a także zwrócenie
uwagi na rolę i znaczenie uczuć oraz potrzeb w życiu każdego człowieka. Podczas Konferencji zaprezentowane zostaną sposoby komunikacji oparte na metodzie NVC (Komunikacja Bez Przemocy) Marshalla Rosenberga służące porozumieniu między ludźmi, ułatwiające rozwiązywanie konfliktów w taki sposób, by nie prowadziły one do stosowania przemocy. Przedstawione zostaną również sposoby redukcji stresu i przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu.

Konferencja jest kolejnym wydarzeniem cyklu „Empatyczna Polska”powołanego do życia przez Szkołę Trenerów Komunikacji Opartej na Empatii. Stanowi element realizacji idei społecznego promowania empatii oraz pozytywnych postaw, które działają na rzecz poprawy jakości życia. Konferencja odbędzie się 15 października 2015r. w godzinach 9:00-15:00 (część I) oraz16:00- 20:30 (część II) w sali konferencyjnej Hotelu Wrocław, ul. Powstańców Śl. 7.

Udział w Konferencji jest nieodpłatny, ale wymagana jest wcześniejsza rejestracja. Szczegółowy program oraz możliwość rejestracji na stronie internetowej: http://konferencja.empatyczna.pl/

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu mailowego: biuro@strefainspiracji.pl Joanna Miezio - Koordynator projektu „Empatyczny Wrocław” - tel.: 695 464 970 Organizatorami Konferencji są: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia we współpracy z Fundacją Twórczego Rozwoju „Strefa Inspiracji”. Projekt realizowany jest w ramach Wrocławskiej Kampanii Przeciwdziałania Przemocy.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz