niedziela, 9 kwietnia 2017

Inne wojny - wystawa warta naszej uwagi...
Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu

Zamek Wojnowice, ul. Zamkowa 2, Wojnowice (stacja PKP Mrozów)

od 8 do 20 kwietnia 2017 roku, codziennie w godzinach 12:00-20:00
Wystawa w języku angielskim. Oprowadzanie po polsku

Wystawa Inne wojny nie jest pracą akademicką, lecz wspólnym dziełem historyków, działaczy społecznych, nauczycieli historii i jej miłośników. Tworzą oni grupę roboczą Historical Memory and Education w ramach Forum Obywatelskiego UE-Rosja. Grupa została założona w 2013 roku przez ekspertów z sześciu krajów prezentowanych na tej wystawie.

Pierwsze obrazy przeszłości, ukształtowane przez szkołę i podręczniki, są najsilniejsze. W podręcznikach jest zawarta wiedza, którą społeczeństwo chce przekazać następnym pokoleniom. Państwa wykorzystują te obrazy jako narzędzia edukacji, budując narracje, które tworzą tożsamość i wzmacniają więzi społeczne, a czasami nawet legitymizują rządzących. Podręczniki, szczególnie te do historii, próbują odpowiedzieć na wielkie pytania z dziejów człowieka: kim jesteśmy? skąd przyszliśmy? dokąd zmierzamy? Dla wielu uczniów praca z podręcznikiem będzie najsilniejszym spotkaniem z historią w całym ich życiu.

Kolegium Europy Wschodniej - Zamek Wojnowice

e-mail: office@kew.org.pl tel. +48 71 341 71 9