wtorek, 28 lipca 2015

W ramach przygotowań do Dni Seniora 2015,,,

Wrocławskie Centrum Seniora informuje

  I N F O R M A C J A

Wrocławskie Centrum Seniora, jako Koordynator tegorocznych Dni Seniora – Wrocław 2015 – ma przyjemność poinformować, że rozpoczęły się przygotowania do organizacji 4 –edycji Przeglądu Amatorskich Chórów Senioralnych oraz II Senioralnego Przeglądu Małych Form Teatralnych i Kabaretów. Powyższe przedsięwzięcia odbywać się będą w ramach Wrocławskich Dni Seniora, które w tym roku zostały zaplanowane w terminie 25 września – 11 października.

Organizatorzy (m.in. CK AGORA, Stowarzyszenia TRATWA oraz Polski Komitet Pomocy Społecznej we współpracy z Radą ds. Seniorów przy Prezydencie Wrocławia) zapraszają wszystkich animatorów oraz reprezentowane w ich osobach Zespoły artystyczne wrocławskich (i nie tylko) środowisk senioralnych do zgłaszania swojego uczestnictwa w naszych Projektach:

IV Wrocławski Przegląd Amatorskich Chórów Senioralnych

Informujemy, że wzorem roku ubiegłego eliminacje Przeglądu Amatorskich Chórów Senioralnych odbywać
się będą w dwóch terminach:
- eliminacje – 1 październik 2015 r.
- przegląd Laureatów – 10 październik br.
Eliminacje oraz przegląd Laureatów odbędą się w Sali Kameralnej Stowarzyszenia TRATWA, która zlokalizowana jest we Wrocławiu, ul. Legnicka 65.Prezentacje sceniczne obejmują 2 utwory, a czas przeznaczony na ich prezentacje musi się zamknąć w 15 min. z zaznaczeniem, że obejmuje on również „wejście” i „zejście” ze sceny.

II Senioralny Przegląd Małych Form Teatralnych i Kabaretów

Tak jak w przypadku Przeglądu Amatorskich Chórów Senioralnych II Senioralny Przegląd Małych Form Teatralnych i Kabaretów odbędzie się w dwóch terminach:
- eliminacje – 1 października 2015 r.
- przegląd Laureatów – 9 października br.
Eliminacje oraz przegląd Laureatów odbędą się w Sali teatralnej Centrum Kultury AGORA, Wrocław, ul. Serbska 5a. Prezentacje sceniczne obejmują utwory, których czas prezentacji nie może przekraczać 25 min.


Więcej szczegółów - poniżej...
  
Godziny Prezentacji podane dla poszczególnych Przeglądów są orientacyjne.
Szczegółowy Harmonogram występów poszczególnych zespołów / grup zostanie
podany przez Organizatorów po zamknięciu listy Zgłoszeń.

Wstęp dla osób towarzyszących uczestnikom Przeglądów oraz publiczności jest
bezpłatny, ale ze względu na pojemność sal ilość miejsc jest ograniczona.
Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc oraz duże zainteresowanie wstęp na
uroczyste Prezentacje Laureatów odbywać się będzie tylko i wyłącznie na
Zaproszenia, których dystrybucją zajmować się będzie wyznaczony
pracownik Wrocławskiego Centrum Seniora.
Wszystkie zespoły zainteresowane uczestnictwem w IV Wrocławskim
Przeglądzie Amatorskich Chórów Senioralnych oraz II Senioralnym Przeglądzie
Małych Form Teatralnych i Kabaretów prosimy o przesłanie na adres
mailowy: klubpolonia@poczta.fm  lub pocztowy: Wrocławskie Centrum Seniora,
pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław (z dopiskiem IV Wrocławski Przegląd
Amatorskich Chórów Senioralnych i/lub II Senioralny Przegląd Małych Form
Teatralnych i Kabaretów) swojego zgłoszenia. W odpowiedzi na zgłoszenie wyślemy
Państwu komplet dokumentów organizacyjnych.
Docenimy humor, analogię do naszej rzeczywistości atmosferę dobrej zabawy !
Bylibyśmy naprawdę bardzo wdzięczni za rozpropagowanie naszych inicjatyw
w środowiskach Państwa oddziaływania, w Państwa Klubach, Ogniskach
czy Sekcjach tematycznych.
W przypadku jakichkolwiek uszczegółowień lub zmian w organizacji, które
nastąpiłyby po otrzymaniu niniejszej informacji będziecie Państwo powiadomieni
o tych zmianach przez Organizatorów niezwłocznie.
Za Organizatorów – Krzysztof Strecker

Informacje udostępnia
Fundacja Aktywny Senior,
Wrocław, ul. Legnicka 65


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz