poniedziałek, 23 marca 2015

"Aktywni do setki...."

...lepiej wiedzieć niż nie, zapoznajmy się więc z projektami/propozycjami...

 

Emerytura zasilana energią dzięki technologii – rusza Kampania społeczna „Aktywni do setki”


Aktywni do setki” – pod takim hasłem Ogólnopolska Sieć Centrów Wolontariatu zainaugurowała dziś kampanię społeczną poświęconą aktywizacji osób w wieku emerytalnym przy wykorzystaniu nowych technologii. Wraz z partnerami projektu, firmami T-Mobile, Microsoft oraz Intel, organizatorzy przeprowadzą serię spotkań w Centrach Wolontariatu oraz na Uniwersytetach Trzeciego Wieku w dziesięciu polskich miastach. Będą one poświęcone promocji aktywności seniorów, ze szczególnym uwzględnieniem zaangażowania społecznego. Na potrzeby kampanii przygotowano specjalny tablet z aplikacjami, które ułatwiają seniorom codzienne funkcjonowanie oraz zaktywizują ich społecznie. Patronat nad przedsięwzięciem objęła Fundacja „Ogólnopolskie Porozumienie Uniwersytetów Trzeciego Wieku”.

Według danych ZUS* w 2013 r. 
w Polsce w wieku emerytalnym było 4,9 mln osób....
/tekstu do przeczytania jest sporo, ale zapoznajmy się z nim, bo naprawdę warto wiedzieć, zachęcam więc wszystkich bardzo serdecznie-MS/


 Dla dotychczas aktywnych zawodowo osób przejście na emeryturę często stanowi wyzwanie. Dodatkowo, jak wskazuje Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, seniorzy należą do grupy osób najrzadziej korzystających z internetu.** Aby ułatwić im radzenie sobie z nową sytuacją, Centrum Wolontariatu zdecydowało się przeprowadzi

kampanię „Aktywni do setki” promującą zaangażowanie społeczne, w tym wolontariat wśród osób przechodzących na emeryturę. Wszystko to przy wykorzystaniu urządzeń mobilnych i aplikacji stworzonych z myślą o użytkownikach 60+.

Aktywność seniorów nie musi sprowadzać się wyłącznie do opieki nad wnuczętami, pomocy dzieciom lub w ramach wspólnoty sąsiedzkiej. Czas na emeryturze to doskonała okazja do realizacji swoich pasji i rozwijania zainteresowań. To także dobra pora na podjęcie aktywności obywatelskiej, na którą często nie było wcześniej czasu” – powiedział Dariusz Pietrowski, Prezes Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Warszawie. „Akcja <<Aktywni do setki>> to propozycja dla tych, którzy chcą pozostać zaangażowani społecznie mimo zakończenia pracy zawodowej, wykorzystując przy tym rozwiązania technologiczne” – dodaje Pietrowski.

W badaniach TNS Polska „Wolontariat osób w wieku 60+”*** blisko 1/3 ankietowanych seniorów zadeklarowała, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy pracowała w charakterze wolontariusza. Co ważne, grupa ta dysponuje dużym kapitałem czasu oraz cennego, wieloletniego doświadczenia zawodowego. Autorzy kampanii „Aktywni do setki” chcą w szczególny sposób wykorzystać wolontariat kompetencyjny jako narzędzie, które przyniesie korzyści każdej ze stron. I tak na przykład emerytowany nauczyciel będzie miał szansę zaangażować się społecznie udzielając korepetycji dzieciom w świetlicach środowiskowych, odczuwając przy tym satysfakcję, że jego wiedza jest potrzebna innym. Prawnicy na emeryturze udzielający porad prawnych, księgowi pomagający wypełnić PIT, czy byli korektorzy, tłumaczący, jak poprawnie redagować tekst – przykłady wolontariatu kompetencyjnego osób dojrzałych można by mnożyć jeszcze długo.

Statystyki dotyczące wolontariatu w Polsce są zatrważające. Jesteśmy na ostatnim miejscu, jeśli chodzi o zaangażowanie społeczne w Unii Europejskiej. Co tydzień spotykam się z seniorami i tylko co piąty z nich ma bezpośredni dostęp do internetu. Informacja o możliwościach zaangażowania się społecznego powinna być szeroko komunikowana, aby mogła dotrzeć także do starszych osób, ponieważ to właśnie one – ze względu na swoje doświadczenie zawodowe, dyspozycyjność i odpowiedzialność – są świetnymi wolontariuszami – powiedziała Jolanta Kwaśniewska Prezeska Fundacji „Porozumienie bez Barier”.

Kampanii społecznej Centrum Wolontariatu towarzyszy oferta T-Mobile „Tablet III wieku”. Dzięki tabletowi Modecom z systemem operacyjnym Windows 8.1 seniorzy oraz ich bliscy będą mogli korzystać z funkcji niedostępnych na żadnym innym urządzeniu. Już po uruchomieniu użytkownik zauważy 15 preinstalowanych aplikacji, wybranych pod kątem utrzymania aktywności osób 60+ oraz ułatwienia im codziennego funkcjonowania.

Osoby te posiadają ogromny kapitał wiedzy i umiejętności, dzięki czemu z powodzeniem mogą pełnić rolę ekspertów w swoich dziedzinach lub być inicjatorami działań, które posłużą innym. Niestety, spora część tych osób nie wie, w jaki sposób spożytkować swój potencjał. Mamy nadzieję, że dzięki nowym technologiom i właśnie tabletowi, który przygotowaliśmy specjalnie z myślą o osobach starszych, ułatwimy seniorom dostęp do miejsca, gdzie będą czuli się potrzebni i będą mogli podzielić się swoim doświadczeniem. Jestem przekonana, że to urządzenie pomoże im aktywnie uczestniczyć w życiu publicznym i społecznym, jak również pozwoli utrzymać dobrą kondycję psychofizyczną” – podkreśliła Małgorzata
Rybak-Dowżyk, Dyrektor Departamentu Komunikacji Korporacyjnej, T-Mobile Polska
.

Inicjatywa <<Aktywni do setki>> wpisuje się w działania rządu związane ze wzrostem umiejętności cyfrowych Polaków. Tu pokazujemy konkretne zastosowanie Internetu, korzyści, jakie możemy odnieść korzystając z niego w konkretnej sytuacji. To pierwsza tego typu akcja w Polsce kierowana do seniorów. Cieszymy się, że możemy ją promować. To świetny przykład – również na arenie międzynarodowej” - mówi Tomasz Hodakowski odpowiadający za działania Intela w regionie Europy Środkowo-Wschodniej w obszarze edukacji, administracji i telekomunikacji.

Kluczowa aplikacja – Mój Wolontariat – została stworzona na wyłączność projektu „Tablet III wieku”. Za jej pośrednictwem użytkownik będzie mógł wyszukać w najbliższym otoczeniu organizację, działającą na rzecz beneficjentów, którym chciałby pomagać. Urządzenie daje także wiele innych praktycznych możliwości. Udając się do wyszukanej przez aplikację Firmy.net apteki, senior będzie mógł sprawdzić po drodze promocje w supermarkecie, znalezione wcześniej przez aplikację Ceneo. Z kolei po powrocie będzie mógł przeczytać na tablecie jedną z 5000 książek w aplikacji Legimi lub zadba
o sprawność fizyczną dzięki rozwiązaniu Zdrowie i fitness. Wieczorem natomiast będzie mógł wybrać bajkę na dobranoc dla swoich wnuków w aplikacji Bajka Paweł i Gaweł lub zrelaksować się przy ulubionej stacji radiowej z Tuba.FM lub dzięki serialowi w TVN Player.

Taki tablet to jest coś dla osób takich jak my. Pomocne w życiu codziennym. Na przykład, jak chcesz sobie wybrać wczasy albo zapominasz, że masz wizytę u lekarza. A jak pojedziemy na wycieczkę, to wieczorem w pokoju będziemy sobie mogły filmy oglądać” podkreśliła jedna z uczestniczek badań fokusowych poprzedzających kampanię „Aktywni do setki”. „Jak jadę na dwa tygodnie z wnuczkami nad morze, to jest fajne, że mogę wyszukać jakieś atrakcje w okolicy” – dodaje inny uczestnik badań.

W pierwszych czterech miesiącach akcji seniorzy będą mogli skorzystać ze wsparcia technicznej Infolinii, w ramach której konsultanci udzielą wszelkich wskazówek związanych z logowaniem i korzystaniem z poszczególnych aplikacji.

Wiedza oraz doświadczenie zawodowe osób wchodzących w wiek emerytalny to wciąż niespożytkowany potencjał, dlatego dzięki wolontariatowi kompetencyjnemu chcemy wzmocnić w tej grupie poczucie, że są ważną częścią naszego społeczeństwa, od której możemy się wiele nauczyć. Narzędziem, które do tego celu chcemy wykorzystać to <<Tablet III wieku>>, który nie tylko wprowadza osoby dojrzałe w świat technologii, ale jest także swoistym pomostem między pokoleniami. Dzięki niemu osoby na emeryturze mogą stale być w kontakcie z rodziną, w szczególności z wnukami, dla których mobilne technologie to przecież codzienność– podkreślił Marek Kosycarz, dyrektor ds. odpowiedzialności społecznej w polskim oddziale Microsoft.

Więcej informacji o działalności Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu można znaleźć na stronie www.wolontariat.org.pl

*** „Wolontariat osób w wieku 60+” – raport TNS Polska dla Stowarzyszenia Regionalne Centrum Wolontariatu w Katowicach, grudzień 2012.

***
Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w imieniu Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu oraz partnerów - T-Mobile, Microsoft oraz Intel, zainicjowało kampanię społeczną „Aktywni do setki” poświęconą aktywizacji osób w wieku około-emerytalnym przy wykorzystaniu nowych technologii. Patronat nad przedsięwzięciem objęła Fundacja „Ogólnopolskie Porozumienie Uniwersytetów Trzeciego Wieku”.

Według danych ZUS w 2013 r. w Polsce w wieku emerytalnym było 4,9 mln osób. To duża grupa osób, których potencjał nie musi maleć wraz z wiekiem późnej dojrzałości. Seniorzy to osoby o dużym doświadczeniu, którym nadal mogą dzielić się z innymi w ramach wolontariatu (m.in. szybko rozwijającego się Wolontariatu Kompetencji) oraz chęci pomocy i bycia aktywnymi społecznie. „Aktywni do setki” to zestaw działań promujących aktywność społeczną i życiową wśród osób dojrzałych, lecz także zwracających uwagę organizacji i instytucji mogących skorzystać z pomocy wolontariuszy na możliwości, jakie tworzy wolontariat. Wiele ogromnych przedsięwzięć społecznych odbywa się na zasadzie wolontariatu. Niemniej nadal świadomość możliwości i korzyści z wolontariatu nie jest w pełni wykorzystywana.

W ramach kampanii „Aktywni do setki” odbywa się szereg spotkań w regionalnych Centrach Wolontariatu oraz na Uniwersytetach Trzeciego Wieku w dziesięciu polskich miastach (Warszawa, Poznań, Lublin, Kraków, Katowice, Gdańsk, Łódź, Szczecin, Kielce, Elbląg). Są one poświęcone promocji aktywności seniorów i włączeniu cyfrowemu, ze szczególnym uwzględnieniem zaangażowania społecznego.

Na potrzeby kampanii przygotowano również specjalny tablet z aplikacjami, które ułatwiają seniorom codzienne funkcjonowanie oraz pozwalają zwiększyć aktywność społeczną. Oferta partnera kampanii „Aktywni do setki”, firmy T-Mobile: „Tablet III wieku” z systemem operacyjnym Windows 8.1, będąca jednym z elementów kampanii, oferuje 15 darmowych, fabrycznie zainstalowanych aplikacji / programów, wybranych pod kątem utrzymania aktywności osób 60+ oraz ułatwienia im codziennego funkcjonowania. Użytkownikom został także udostępniony kontakt z doradcą specjalnie uruchomionej na czas 3 miesięcy Infolinii świadczącej wsparcie w użytkowaniu sprzętu, jako narzędzia utrzymania aktywności i adaptacji do realiów współczesnego cyfrowego świata.

Autorzy kampanii „Aktywni do setki” zwracają uwagę na aktywność życiową osób w wieku około-emerytalnym, dla których przejście na emeryturę często stanowi wyzwanie, chcąc w szczególny sposób akcentować potencjał wolontariatu i nowych technologii, jako narzędzi wspierających w zarządzaniu tą zmianą.

Dodatkowych informacji udzielą:

Anna Klimczuk
tel. 22 594 12 90
kom: +48 609 99 12 90

1 komentarz:

  1. Ania Zawistowska12 maja 2019 17:10

    Jestem bardzo szczęśliwa jak widzę, że takie programy sa organizowane dla seniorów. Sama jak byłam w Niemczech i pracowałam jako opiekunka osób starszych https://www.carework.pl/praca/opieka-niemcy/ to starałam się maksymalnie podopiecznym wypełnić czas. Oczywiście nie zabrakło również aktywności ruchowej.

    OdpowiedzUsuń