wtorek, 16 czerwca 2015

Nauczmy się pisać dobre wnioski projektowe...


Tworzenie wniosków projektowych – poziom podstawowy
Uczestnicy: przedstawiciele organizacji pozarządowych z siedzibą we Wrocławiu (ich członkowie, pracownicy, wolontariusze) lub osoby planujące założyć organizację pozarządową, zamieszkałe we Wrocławiu (w pierwszej kolejności będą kwalifikowani przedstawiciele organizacji pozarządowych).
Termin: 29.06.2015 (13.30-20.00) - 30.06.2015 (9.30-16.00)
Miejsce: ul. Legnicka 65, Wrocław
Zapisy poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (do dnia 22.06.2015 r.) dostępnego na stronie: https://docs.google.com/a/sektor3.wroclaw.pl/spreadsheet/viewform?formkey=dEJNd1NRcGlvdl9FcFFnbWMzdThpUUE6MQ#gid=0
Program szkolenia:
Dzień I:
1. Wstępny opis projektu- tworzenie fiszek projektowych
2. Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu
3. Formułowanie celów projektu
4. Formułowanie działań w projekcie - system zadaniowy
5. Matryca logiczna jako sposób weryfikacji celów, działań i rezultatów projektu
6. Podstawowe zasady tworzenia budżetu projektu w systemie zadaniowym
7. Zarządzanie projektem i tworzenie Zespołu Projektowego poprzez analizę etapów realizacji projektu 
 Dzień II:
1. Klasyfikacja kryteriów wyboru projektów
2. Zasady wyboru projektów
3. Struktura wniosku o dofinansowanie projektu
4. Tworzenie własnego wniosku dotacyjnego
5. Najczęściej popełniane błędy formalne oraz merytoryczne
Prowadzący:
Jacek Karasiński
- z wykształcenia prawnik. Od kilku lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi w zakresie pozyskiwania funduszy na działalność statutową. Posiada doświadczenie w tworzeniu i zarządzaniu projektami finansowanymi ze „środków unijnych” w tym między innymi: POKL, IW Equal, ZPORR, SPO RZL, EOG, Kultura i inne.
Nauczmy się pisać dobry wniosek projektowy, 
a wtedy wystarczy tylko jeden!

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza