niedziela, 5 lutego 2017

Ważne dla zainteresowanych...Spotkanie informacyjne - SAMO-Dzielni


Fundacja „Promyk Słońca” wraz z Partnerem - Gminą Wrocław / Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,

 zapraszają na spotkanie informacyjne dotyczące projektu „SAMO-Dzielni”. Celem projektu jest zaspokojenie potrzeb niepełnosprawnych mieszkańców Wrocławia w zakresie usług asystenckich.


W trakcie spotkania przekażemy Państwu informacje dotyczące założeń projektu, kryteriów naboru asystentów i kandydatów na asystentów osoby niepełnosprawnej, oraz kryteriów uczestnictwa w projekcie (jakie kryteria należy spełniać, aby otrzymać wsparcie oraz jaki może być jego zakres).

Spotkanie odbędzie się 8 lutego 2017 r. o godzinie 12:30 w sali konferencyjnej Wrocławskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3, ul. Legnicka 65.

Na spotkanie obowiązują zapisy! Formularz zgłoszeniowy do pobrania
TUTAJ

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Prosimy o zgłaszanie udziału osób w spotkaniu do dnia 7.02.2017 r. do godz. 13:00, poprzez przesłanie ww formularza na adres
samodzielni@promykslonca.pl lub telefonicznie pod numerem 71 7 950 951.
Po zamknięciu rekrutacji osoby zgłoszone otrzymają informację e-mailową lub telefoniczną o zakwalifikowaniu do udziału w spotkaniu.
Pierwszeństwo udziału w spotkaniu mają osoby zarejestrowane. W związku z tym, w przypadku pełnego obłożenia sali, osoby niezarejestrowane mogą nie zostać wpuszczone na spotkanie ze względów bezpieczeństwa.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz