wtorek, 26 sierpnia 2014

Informacja cenna dla seniorów

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że od 1 sierpnia we Wrocławiu działa Punkt Informacyjny dla Osób Niepełnosprawnych, prowadzony przez Fundację Promyk Słońca w ramach zadania publicznego zleconego przez Gminę Wrocław. Punkt znajduje się w centrum miasta, przy ul. Psie Budy i jest otwarty w dni powszednie od 10.00 do 18.00. Do punktu zapraszamy osoby niepełnosprawne i członków ich najbliższego otoczenia. Można tam otrzymać m.in. broszury i ulotki o działaniach podejmowanych na terenie miasta Wrocławia na rzecz osób niepełnosprawnych, informacje o uprawnieniach, działalności instytucji i organizacji zajmujących się wspieraniem osób niepełnosprawnych i pomoc w wypełnianiu formularzy wniosków dot. świadczeń.

Dla osób, które potrzebują specjalistycznych porad, zostały uruchomione dyżury ekspertów z zakresu psychologii, edukacji, prawa i ekonomii. Wszelkie informacje i porady udzielane są bezpłatnie.

Punkt informacyjny znajduje się we Wrocławiu, przy ul. Psie Budy 14/15 lok. 1a, (wejście od ul. Kazimierza Wielkiego). Kontakt: poradnictwo@promykslonca.pl, tel. 695 695 634.

Organizacje i instytucje, które chciałyby, żeby ich działania na rzecz osób niepełnosprawnych były rozpowszechniane przez pracowników Punktu, proszone są o kontakt. 

Z uszanowaniem Tomasz Kałużny
WPION - Wrocławski Punkt Informacji Dla Osób Niepełnosprawnych

Informację udostępniła
Fundacja Aktywny Senior
54-206 Wrocław tel. 605 257 600
ul. Legnicka 65 www.f-as.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz