niedziela, 9 kwietnia 2017

Inne wojny - wystawa warta naszej uwagi...
Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu

Zamek Wojnowice, ul. Zamkowa 2, Wojnowice (stacja PKP Mrozów)

od 8 do 20 kwietnia 2017 roku, codziennie w godzinach 12:00-20:00
Wystawa w języku angielskim. Oprowadzanie po polsku

Wystawa Inne wojny nie jest pracą akademicką, lecz wspólnym dziełem historyków, działaczy społecznych, nauczycieli historii i jej miłośników. Tworzą oni grupę roboczą Historical Memory and Education w ramach Forum Obywatelskiego UE-Rosja. Grupa została założona w 2013 roku przez ekspertów z sześciu krajów prezentowanych na tej wystawie.

Pierwsze obrazy przeszłości, ukształtowane przez szkołę i podręczniki, są najsilniejsze. W podręcznikach jest zawarta wiedza, którą społeczeństwo chce przekazać następnym pokoleniom. Państwa wykorzystują te obrazy jako narzędzia edukacji, budując narracje, które tworzą tożsamość i wzmacniają więzi społeczne, a czasami nawet legitymizują rządzących. Podręczniki, szczególnie te do historii, próbują odpowiedzieć na wielkie pytania z dziejów człowieka: kim jesteśmy? skąd przyszliśmy? dokąd zmierzamy? Dla wielu uczniów praca z podręcznikiem będzie najsilniejszym spotkaniem z historią w całym ich życiu.

Kolegium Europy Wschodniej - Zamek Wojnowice

e-mail: office@kew.org.pl tel. +48 71 341 71 9


Podręczniki z racji nadzoru państwowego są uważane za obiektywne i rzetelne. Jednak przeglądając podręcznik napisany przed laty czy w innym kraju, można od razu się przekonać, że to mylne wrażenie. Podręczniki wyrażają ducha czasu i kulturę, w której powstały.

Wystawa Inne wojny pokazuje różnice w narracji i odbiorze historii II wojny światowej we współczesnych podręcznikach dla klas licealnych w Czechach, Niemczech, Włoszech, Polsce, Rosji i na Litwie.

Wybór tematu jest oczywisty: II wojna światowa pozostaje jednym z najbardziej bolesnych i spornych okresów w pamięci europejskich narodów. Rosjanie uważają zwycięstwo w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej za jedną z najważniejszych kart w historii kraju. Wystawa przedstawia i zestawia te odmienne narracje historyczne zaczerpnięte z podręczników. Ma na celu okrycie istotnych aspektów pamięci, zaprezentowanych na planszach tematycznych i narodowych. Zwiedzający mogą poznać i prześledzić metody nauczania w różnych krajach.

Antikomplex, z. s. Praga, Czechy

German-Russian Exchange Berlin, Niemcy

Gulag.cz Association Praga, Czechy

Ośrodek KARTA Warszawa, Polska

Memorial Italia, Mediolan, Włochy

Society of German-Russian RelationshipMünster, Niemcy

Kostroma Civic Initiative Support Center Kostroma, Rosja

Memorial International Moskwa, Rosja

Youth Memorial Perm, Rosja

Kontakt

EU-Russia Civil Society Forum Secretariat
Kolegium Europy Wschodniej - Zamek Wojnowice


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza