czwartek, 26 stycznia 2017

Akademicki Teatr AULA w DSW proponuje... Akademicki Teatr AULA wystawi dramat „Kartoteka” Tadeusza Różewicza.  
Akademicki Teatr AULA, działający w Dolnośląskiej Szkole Wyższej, już po raz trzeci w tym roku akademickim, wystawi sztukę Kartoteka. Scenariusz opracowany został na podstawie dramatu Tadeusza Różewicza. Miłośnicy teatru mogą nieodpłatnie wziąć udział w spektaklu, który odbędzie się w sobotę 28 stycznia o godz. 19:00 w Centrum Konferencyjnym DSW we Wrocławiu. Reżyserem przedstawienia jest Monika Taras.


Dramat Tadeusza Różewicza oparty na odrzuceniu reguł kompozycyjnych i zastanych konwencji, stanowi zarazem metaforę dekompozycji świata i zanurzonego w nim Bohatera. Spektakl współtworzą nakładające się na siebie o b r a z y : p u s t ki w e w n ę t r z n e j o r a z z j a wis k , lu d zi, t r e ś ci ś w ia t a z e w n ę t r z n e g o , k t ó r e nie z ale ż nie o d k o n t e k s t u his t o r y c z n e g o , d o t y c z ą e g z y s t e n c j aln y c h p r o ble m ó w k a ż d e g o z n a s , k a ż d e g o c z ł o wie k a – podkreśla reżyser spektaklu Monika Taras. S c e nic z n e mie j s c e a k c ji t o j e d n o c z e ś nie p o k ó j - ulica - k a wia r n ia i t e a t r w t e a t r z e . 

 Przewijające się przez scenę postaci, nie są przypadkowe, wyłaniają się ze snu, strumienia świadomości i różnych warstw pamięci wieloimiennego Bohatera, ale też z tradycji literackiej i teatralnej . Zwielokrotnione możliwości interpretacyjne Kartoteki oczekują od widza nadawania aktualnych dopełnień i znaczeń. „Widz może dopisać swój początek lub koniec opowiadania. Kurtyna nie zapada. Być może opowiadanie jest tylko przerwane? Na godzinę, na rok…” – dodaje za Tadeuszem Różewiczem.
Tadeusza Różewicza jest jednym z najbardziej wyrazistych polskich literackich przykładów tzw. teatru absurdu, w charakterystyczny sposób odwracającego tradycyjne role, nadającego specyficzny kontekst interpretacji rzeczywistości i postrzegania świata, co stanowiło inspirację dla zespołu Teatru AULA do pracy nad wystawieniem tego dramatu.  
Spektakl Kartoteka na podstawie dramatu Tadeusza Różewicza wystawiony zoatanie w sobotę 28 stycznia 2017r. o godz. 19:00 w Centrum Konferencyjnym DSW przy ul. Strzegomskiej 55 we Wrocławiu, gdzie mieści się siedziba akademickiego Teatru AULA. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
Materiał wideo: https://www.youtube.com/watch?v=7GXZ3sLMuo4&feature=youtu.be
 

Akademicki Teatr AULA w DSW
Teatr AULA, którego otwarcie i premierowa inscenizacja miały miejsce z okazji 18 lat istnienia Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu, jest jednym z wielu projektów artystycznych realizowanych przez uczelnię. Reżyserem i opiekunem grupy młodych artystów jest Monika Taras. Do tej pory wystawione zostały dwa pełne spektakle „Pięć obrazów z szafy. Ciąg dalszy bajki” z wykorzystaniem fragmentów wybitnych tekstów dramatycznych (W. Gombrowicza, T. Różewicza, J. Baldwina), którego ramę fabularną stanowi tekst Roberta Fulghuma oraz „Agencja skutecznej pomocy” inspirowany tekstem Charlesa Bukowskiego „Odmóżdżarka”

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza